Fundacja GROM. Siła i Honor
Tobie Ojczyzno

Tobie Ojczyzno

Fundacja GROM. Siła i Honor uruchamia projekt pn. „Tobie Ojczyzno”

Projekt  kierowany do weteranów i ich rodzin


Oferujemy warsztaty:


– Warsztaty terapeutyczne z elementami odreagowania psychologicznego i indywidualne poradnictwo psychologiczne dla weteranów działań poza granicami państwa i weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa.


– Warsztaty terapeutyczne z elementami odreagowania psychologicznego i indywidualne poradnictwo psychologiczne indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla najbliższych członków rodzin weteranów i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa.


– Warsztaty terapeutyczne z elementami odreagowania psychologicznego i indywidualne poradnictwo psychologiczne i indywidualnego poradnictwa psychologicznego dla najbliższych członków rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa


– Imprezę o charakterze rekreacyjnym:

Impreza edukacyjno – sportowa (panel dyskusyjny w którym weteran opowie o Polskich Misjach Zagranicznych, organizacja Bieg Weterana z upominkiem dla uczestnika) dla weteranów działań poza granicami państwa i poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa o raz rodzin poległych i zmarłych żołnierzy w tym prelekcja weteranów z młodzieżą z wojskowych klas szkolnych w Grudziądzu (86-303) w Muzeum Fort Księża Góra  dniu 30.09.2023 r.


– Wigilia dla Weteranów , najbliższym członkom rodzin weteranów i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa, najbliższym członkom rodziny poległych lub zmarłych żołnierzy i pracowników wojska – uczestników działań poza granicami państwa oraz paczka.

Projekt współfinansowany z środków Ministerstwa Obrony Narodowej w okresie od 31.07.2023 r. do 31.12.2023 r.


Facebook
Instagram
Skip to content