Fundacja GROM. Siła i Honor
Karta Dobra

Karta Dobra

FUNDACJA GROM. SIŁA I HONOR jest partnerem w programie

Karta dobra” – edycja 2023/2024

O programie:

Program „Karta dobra” skierowany jest do lokalnych organizacji pomocowych, zajmujących się wspieraniem szczególnie wrażliwych grup społecznych, głównie osób starszych. Organizacje te są partnerami programu odpowiedzialnymi m.in. za kwalifikację uczestników oraz dystrybucję kart. Beneficjentami programu „Karta dobra” są w głównej mierze ubogie, samotne osoby starsze. W edycji 2023/2024 Kartę dobra łącznie otrzyma ok. 2500 najbardziej potrzebujących seniorów z różnych miejsc Polski.

Karta dobra jest doładowywana co miesiąc określoną kwotą w czasie trwania danej edycji programu – od października przez 10 następujących po sobie miesięcy. W edycji 2022/2023 wartość doładowania karty wynosi 185 zł. Użytkownik karty sam decyduje na co wydać otrzymane środki. Może płacić nią za cały asortyment w sklepach sieci Biedronka z wyłączeniem: alkoholu, produktów tytoniowych, doładowań, artykułów przemysłowych i tekstyliów.

Patronem medialnym edycji 2023/2024 programu „Karta dobra” jest Głos Seniora.

Więcej informacji o programie można znaleźć na stronie: https://www.fundacjabiedronki.pl/program-karta-dobra

Cel programu:

Założeniem programu „Karta dobra” jest wspieranie i rozwój organizacji posiadających cele zbieżne z celami Fundacji Biedronki, takie jak: pomoc społeczna, dobroczynność, ochrona zdrowia i poprawa jakości życia osób starszych, których trudna sytuacja życiowa nie pozwala na zaspokajanie podstawowych potrzeb – uniemożliwia np. zakup produktów spożywczych, wykupienie leków, czy też okularów, opału na zimę, a także skorzystanie z rehabilitacji.

Organizator programu: Fundacja Biedronki

Partnerzy programu: 38 lokalne organizacje pomocowe

Facebook
Instagram
Skip to content