Fundacja GROM. Siła i Honor
Programy społeczne

Programy społeczne

Zgodnie z naszymi celami statutowymi Fundacja aktywnie angażuje się w pomoc społeczną poprzez działania: wspierające ochronę i promocję  zdrowia, na rzecz dzieci i młodzieży, kobiet oraz grup marginalizowanych i dyskryminowanych, na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych.


W miarę rozwoju naszej fundacji planowane jest rozszerzenie działalności związanej  z organizowaniem pomocy i wspieraniem byłych żołnierzy, a w szczególności byłych żołnierzy jednostek specjalnych oraz weteranów wojennych, byłych funkcjonariuszy służb mundurowych oraz ich rodzin, a w szczególności dzieci i młodzieży.


W czasie pandemii nasza fundacja dostarczyła ponad 200 obiadów lekarzom i ratownikom medycznym karetek pogotowia pracującym w SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego  Meditrans na terenie Warszawy i okolic. 


Zakończyliśmy akcję przekazywania środków ochrony osobistej (maseczek ochronnych i żeli do dezynfekcji rąk) 150 emerytom i rencistom zrzeszonych w Stowarzyszeniu Emerytów i Rencistów Policyjnych. 

Oba zadania były współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Facebook
Instagram