VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego
VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego

W dniach 3-5 listopada b.r.  Fundacja GROM. Siła i Honor wzięła udział w VI Seminarium Muzealnictwa Wojskowego zorganizowanym przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Wśród licznych osób uczestniczących w tym seminarium znaleźli się między innymi przedstawiciele Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON oraz różnych państwowych, samorządowych  i prywatnych muzeów głównie o profilu wojskowym. Tematami poruszanymi na seminarium były między innymi różne sposoby pozyskiwania i ochrony oraz bezpiecznego przechowywania i konserwowania militarnych eksponatów muzealnych.

Facebook
Instagram
Skip to content